Fotoclub : Het fotopaleis

Het fotopaleis is een vereniging enthousiaste amateur- en professionele uit Breda en omgeving.Om lid te worden is interesse en redelijk basis van fotokennis een must.

De paleizenaren komen een maal ter twee weken samen op maandagavond van 20.00 tot 22.30 in Sociaal Cultureel Centrum te Cour.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@hetfotopaleis.com